توجه :
1- پر کردن فیلدهای ستاره دار ضروری است .
2- از ثبت نام تکراری خودداری فرمایید.
3- متقاضیان حداکثر در سه دوره می توانند ثبت نام کنند.
4- جهت اطلاعات بیشتر با شماره های 32133539 یا 32133550 تماس بگیرید.
5- زمان برگزاری کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد.
6- حد نصاب تشکیل کلاس ها حداقل 15 نفر می باشد.
7- اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام کنند.
8- برای شرکت در سمینار معرفی دوره مجازی هرم سواد رسانه نوع دوره را تخصصی انتخاب کنید.